Rok 2000, č. 4, s. 181

Setkání uživatelů systému CDS/ISIS

Dne 16. května letošního roku uspořádal Klub automatizace v knihovnictví (KAVKA, Uherské Hradiště) set-kání uživatelů automatizovaného knihovnického systému CDS/ISIS. V  architektonicky  nápaditě vyprojektované zasedací síni Okresního úřadu Brno-venkov se tak sešlo přes padesát zástupců z knihoven a informačních středisek, v nichž stále pracují s tímto systémem. Všichni přijeli za stejným účelem: seznámit se s programy, které usnadňují práci s tímto systémem. Úvodní přednáška se zmíněného systému sice netýkala, ale přesto ji účastníci vyslechli se zájmem. Z. Řepišová z Masarykovy univerzity hovořila o nových trendech v automatizaci knihoven. Zvlášť cenné byly informace o zahraničních projektech, jakými jsou katalogizace zdrojů na internetu, vytváření tematických zdrojů informací, elektronické zpřístupňování disertací a diplomových prací. Zaujaly i aktivity českých knihovníků (Z 39.50 Implementer Group v STK Praha, Dublin Core Czech Metadata Initiative a NDLTD na Masarykově univerzitě, katalogizace elektronických zdrojů v NK ČR). L. Pavlicová z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti poté připomněla některé méně využívané možnosti vyhledávání v bázích CDS/ISIS. I. Dobiášek z firmy FPO Blansko představil automatizovaný výpůjční systém (AVS), který vyprojektoval v jazyku Pascal pro knihovny, které mají bázi čtenářů i knih v CDS/ISIS. Jediným nedostatkem je skutečnost, že systém neumožňuje, aby v OPAC čtenář viděl, zda je dokument k půjčení nebo právě půjčen. Další referující - F. Janoš z uherskohradišťské firmy ESPO - nadchl přítomné modulem Statistika vytvořeným v rámci zmíněného AVS a programem pro revizi fondu. Naproti tomu vystoupení T. Těhníka z pražské firmy Dolte o WinISIS zpočátku zklamalo. Tato firma je distributorem systému WinISIS, a proto se očekávaly konkrétní informace a prezentaci. Ti, kteří tento systém dosud neviděli, se dočkali ukázek práce s ním teprve ve vystoupení B. Rameše. Z hlavních předností nového systému uvedl např. možnost práce se dvěma i více otevřenými databázemi současně, možnost ukládání rešeršních dotazů včetně jejich formulací, funkci hypertextových odkazů a samostatnou aplikační verzi pro internetové servery. Jedinou vadou na kráse je nemožnost práce s okénkovým editorem. Na závěr vydařené akce proběhla živá diskuse, do které se zapojila řada účastníků.

abr