Rok 2000, roč. 11, č. 4
 

Cejpek, Jiří 
Tři sondy do padesátiletého vývoje studijního oboru "Informačního studia a knihovnictví" ...s. 135
[html formát]   [pdf formát]

Bratková, Eva
Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní standardní čísla a kódy  ...s. 147
[html formát]   [pdf formát]

Motzková, Eva
Unifikované názvy v katalogizační praxi: Příspěvek k dějinám katalogizačních pravidel  ...s. 156
[html formát]   [pdf formát]

Bulínová, Eva 
Automatizované souborné katalogy v České republice ...s. 165
[html formát]   [pdf formát]

 
Semináře, porady, mezinárodní styky
 

Kloučková, Zdenka 
Seminář o elektronických službách typu document delivery  pro pracovníky veřejně přístupných knihoven z pohledu vzdělávání  ...s. 174
[html formát]   [pdf formát]

Vyorálková, Danuše 
INFOS 2000 ...s. 175
[html formát]   [pdf formát]

Houšková, Zlata 
CASLIN 2000  ...s. 177
[html formát]   [pdf formát]

-AM-, mrá 
INFORUM 2000 ...s. 178
[html formát]   [pdf formát]

abr 
Setkání uživatelů systému CDS/ISIS ...s. 181
[html formát]   [pdf formát]

Bartůšek, Václav 
Konference Historické a vzácné knižní fondy 16.-19. století v muzeích, knihovnách a archivech ČR ...s. 182
[html formát]   [pdf formát]

Hemola, Hanuš 
l7. zasedání Komise pro služby ... s. 183
[html formát]   [pdf formát]

 
Informace, kronika, recenze
 

Činčera, Jan 
Vliv elektronické komunikace na spotřebu papíru ... s. 184
[html formát]   [pdf formát]

Šedo, Ila 
Muzejní knihovny v současnosti ... s. 187
[html formát]   [pdf formát]

Brožek, Aleš 
Lexikon české literatury na CD-ROM ... s. 189
[html formát]   [pdf formát]

Rešerše zpracované v oddělení studijním a informačním Odboru knihovnictví NK ČR v 1. pololetí 2000 ... s. 191
[html formát]   [pdf formát]

Krátké zprávy ... s. 192
[html formát]   [pdf formát]

 

Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 194
[html formát]   [pdf formát]

 

Články v zahraničních odborných časopisech ... příloha
[pdf formát]