Rok 2000, č. 4, s. 191

Rešerše zpracované v oddělení studijním a informačním Odboru knihovnictví NK ČR v 1. pololetí 2000   

Národní knihovny - architektura, stavby, zařízení

Časové vymezení: 1999-2000

Počet záznamů: 67

Rešerše č. Taa 1/2000

 

Informační potřeby v  malých sídlech a jejich zjišťování

Časové vymezení: 1990-2000

Počet záznamů: 161

Rešerše č. Sd 2/2000

 

Retrospektivní konverze katalogů

Časové vymezení: 1998-2000

Počet záznamů: 28

Rešerše č. Oe 3/2000

Budování a rozvoj fondů národních a univerzitních

knihoven

Časové vymezení: 1998-2000

Počet záznamů: 94

Rešerše č. Oa 4/2000

 

Budování a doplňování fondů odborných vědeckých

specializovaných knihoven

Časové vymezení: 1995-2000

Počet záznamů: 284

Rešerše č. Td 5/2000

 

Budování a doplňování fondů slavistických knihoven

Časové vymezení: 1995-2000

Počet záznamů: 52

Rešerše č. Td 6/2000

Informační služby veřejných knihoven v zahraničí

Časové vymezení: 1995-2000

Počet záznamů: 164

Rešerše č. Teb 7/2000

 

Budovy národních knihoven zrekonstruované po roce 1980, podzemní skladiště národních knihoven

Časové vymezení: 1980-2000

Počet záznamů: 56

Rešerše č. Taa 8/2000

 

Elektronické dokumenty

Časové vymezení: 1995-2000

Počet záznamů: 49

Rešerše č. Abdf 9/2000

 

Elektronické dokumenty 2

Časové vymezení: 1995-2000

Počet záznamů:  59

Rešerše č. Abdf 10/2000

Pozn.: pouze zahraniční monografie  

 

Rušení lístkových katalogů

Časové vymezení: nevymezeno

Počet záznamů: 30

Rešerše č. Oe 11/2000