Rok 2003, roč. 14, č. 4, s. 270

IFLA. Konference odborníků o mezinárodních katalogizačních pravidlech (Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt nad Mohanem, 28.-30. 7. 2003)

 Pod hlavičkou kongresu IFLA proběhla ve dnech 28.-30. července 2003 Konference odborníků o mezinárodních katalogizačních pravidlech. Jednalo se o první z regionálních setkání tohoto druhu - o setkání odborníků z evropských, severoamerických a australských knihoven. Další regionální konference k tomuto tématu proběhnou v Latinské Americe (Buenos Aires 2004), na Středním východě (2005), v Asii (2006) a v Africe (2006).

Konference se zúčastnilo celkem 54 účastníků ze 32 zemí, kteří zastupovali následující pravidla:

 • AACR2

 • Regeln für die alphabetische Katalogisierung - RAK (Rakousko, Německo)

 • Rakovodstvo za azbučni katalozi na knigi (Bulharsko)

 • Pravilnik i prirucnik za izradbu abecednih kataloga - PPIAK (Chorvatsko)

 • Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker (Dánsko)

 • Suomalaiset luettelointisäännöt (Finsko)

 • AFNOR Cataloguing Rules (Francie)

 • Magyar Szabvany 3423, 3440, 3424 and Konyvtári Szabalyzat ( Maďarsko)

 • Regole italiane di catalogazione per autori - RICA (Itálie)

 • Kompiuterinių bibliografinių ir autoritetinių įrašų suda rymo metodika (Litva)

 • Pravilnik i prirucnik za izradu abecednih kataloga - PPIAK (Makedonie)

 • Regels voor de titelbeschrijving (Nizozemsko)

 • Russian Cataloguing Rules (Rusko)

 • Pravilnik in prirucnik za izradbu abecednih kataloga PPIAK (Slovinsko)

 • Reglas de catalogación ( Španělsko)

 • Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (Švédsko)

 • AACR2 compliant cataloguing code (Vatican Library)

Název konference sliboval jednání o mezinárodních katalogizačních pravidlech, náplní této první konference však bylo spíše vymezení základních zásad, podle nichž by se mezinárodní katalogizační pravidla měla v budoucnu vytvářet.

Program jednání byl naplánován na tři červencové dny, fakticky však jednání katalogizátorů začalo v elektronické podobě již v březnu a poslední připomínkování zásad bylo dokončeno v prosinci roku 2003.

Východiskem jednání bylo porovnání stávajících pravidel oproti tzv. Pařížským principům schváleným v roce 1961 pro potřeby základní standardizace jmenného zpracování a záhlaví textových dokumentů. Výsledkem analýzy, na které se účastníci konference podíleli podrobným vymezením odchylek svých pravidel a případných interpretací, bylo konstatování, že mezi zásadami deklarovanými v Pařížských principech a novodobými katalogizačními pravidly neexistují výrazné odchylky - současná situace, zejména virtuální propojování databází při vyhledávání či sdílení záznamů při katalogizaci, však vyžaduje dopracování a aktualizaci tohoto dokumentu přes čtyřicet let starého. Podrobnou analýzou prošly před začátkem jednání další oblasti pravidla - aplikace ISBD, problematika hlavního záhlaví aj.

V první fázi frankfurtské konference pracovali její účastníci v pěti pracovních skupinách, vytvořených na základě dříve dohodnutých základních problematických okruhů: Osobní jména, Jména korporací, Seriály, Víceúrovňový popis a Unifikované názvy. Během jednání pracovních skupin si účastníci doplňovali informace o implementaci používaných katalogizačních pravidel, které se nedostaly do úvodních analýz a často silně ovlivňovaly rozhodování skupin (v případě osobních jmen to byla existence propojení autoritních záhlaví ve více jazycích nebo zaměřených na více uživatelů v některých národních autoritních souborech).

Výsledkem práce ve skupinách byl návrh ustanovení mezinárodních zásad katalogizace v konkrétní oblasti. Tento návrh byl posléze ve druhé části jednání dopracován v plénu, kde se tvořila první verze zásad. Při jejich formulaci se dbalo na návaznost na další doporučení a standardy IFLA, zkušenější katalogizátor ve formulacích pozná terminologii FRBR (Funkční požadavky na bibliografické záznamy vyšly v českém překladu v NK ČR v roce 2002) a FRANAR. Výsledkem jednání je materiál Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace, který bude předložen ke schválení dalším regionům.

 

 obrázek-zpět na obsah