Rok 2003, roč. 14, č. 4
 
Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR. Současný stav, vývojové trendy, praktická řešení. Odborný seminář - Brno, Moravská zemská knihovna, 14. 10. 2003         [resumé]
Schwarz, Josef
Reflexe významu a problémů české a slovenské oborové terminologie: na okraj terminologického semináře ... s. 211
[html formát]   [pdf formát]
Jelínek, Milan
Odborná terminologie a jazyková kultura  ...s. 212
[html formát]   [pdf formát]
Kimlička, Štefan
Zaradenie odboru knižničná a informačná veda v rámci novej nomenklatúry študijných a vedných odborov v SR  ...s. 218
[html formát]   [pdf formát] 
Čabrunová, Anna
Problémy vymedzenia terminológie informačnej vedy z hľadiska hraničných vied ...s. 224
[html formát]   [pdf formát
Cejpek, Jiří
Vymezení oboru knihovnictví a informační věda pro potřeby dalšího rozvoje TDKIV ...s. 229
[html formát]   [pdf formát
Ďuricová,Alena
Niekoľko poznámok k termínom a ich vlastnostiam ...s. 233
[html formát]   [pdf formát]
Uhlíř, Zdeněk 
Terminologie a pojmy v čase paradigmatických změn ...s. 236
[html formát]   [pdf formát]
Žibritová, Gabriela
Knihoveda - mýtus alebo reálna oblasť vedy? ... s. 244
[html formát]   [pdf formát]
Schwarz, Josef
Komparace vybraných charakteristik současných českých a slovenských terminologických produktů z oblasti knihovní a informační vědy ... s. 246
[html formát]   [pdf formát]
 
Schwarz, Josef
Novinky ze správy české terminologické databáze knihovnictví a informační vědy za rok 2003 TDKIV v roce 1  ...s. 250
[html formát]   [pdf formát] [resumé]
Bratková, Eva
Rozvoj otevřených archivů elektronických tisků a alternativních bibliografických služeb v oboru informační vědy ...s. 254
[html formát] [pdf formát] [resumé]
 
Informace, recenze
 
 69. kongres IFLA 2003
Lichtenbergová, Edita
Konference odborníků o mezinárodních katalogizačních pravidlech (Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt nad Mohanem, 28.-30. 7. 2003) ... s. 270
[html formát]   [pdf formát]
Lichtenbergová, Edita
Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace: návrh schválený IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt, Německo, 2003  ... s. 271
[html formát]   [pdf formát]
Stoklasová, Bohdana
Oborové informační brány - workshop Divize bibliografické kontroly ... s. 274
[html formát]   [pdf formát]
Balíková, Marie
Problematika věcného zpřístupnění informačních zdrojů - činnost Sekce pro klasifikaci a indexaci ... s. 280
[html formát]   [pdf formát]
Pospíšilová, Jindřiška
Jednání Sekce 15. Document Delivery and Interlending  ... s. 281
[html formát]   [pdf formát]
 
Jeřábek, Antonín
31. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISBN  ... s. 283
[html formát]    [pdf formát]
Vrbenská, Františka
Podzimní setkávání v Olomouci. Odborné konference o problematice historických a vzácných knižních fondů ... s. 284
[html formát]   [pdf formát]
Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 287
[html formát]   [pdf formát]