Rok 2004, roč. 15, č. 2, s. 102-103

Anketa Moje kniha

 

 

obrázek: moje kniha - logoSvaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 1. března 2004 oficiálně zahájil anketu „MOJE KNIHA – hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky“. Anketa je inspirována obdobnou zahraniční aktivitou, kterou v roce 2003 iniciovala a realizovala britská rozhlasová a televizní stanice BBC pod názvem „The Big Read“ (http://www.bbc.co.uk/bigread).

Základní informace o akci MOJE KNIHA, formulář pro hlasování, průběžné výsledky a další aktuální informace jsou přístupné na adrese http://www.mojekniha.cz, kterou spravuje Národní knihovna ČR a Státní technická knihovna v Praze. Akce potrvá do začátku října 2004, nejoblíbenější kniha bude vyhlášena v Týdnu knihoven (4.–10. října 2004).

Hlavním cílem akce je především podpora a propagace četby, která je jednou z nejpopulárnějších forem společenské a kulturní zábavy, ale také jedním z nejdůležitějších nástrojů získávání informací a poznání. V souvislosti s rozvojem nových médií a dlouhodobým trendem vizualizace mezilidské komunikace se v populaci stále silněji projevuje druhotná negramotnost. Jedná se o jev, kdy se člověk sice naučí zvládnout základy psaní a čtení, ale ztrácí schopnost pomocí četby aktivně získávat a vyhodnocovat informace a proměňovat je ve znalosti.

Akce MOJE KNIHA je zaměřena na všechny skupiny obyvatel. S anketou je spojena i řada dalších doplňkových aktivit, jejichž cílem je především:

  • zjistit nejoblíbenější knihy obyvatel České republiky

  • zvýraznit význam četby pro vzdělání a každodenní život

  • zvýšit potěšení z četby, rozšířit čtenářský výběr literatury

  • získat nové čtenáře a podporovat diskusi o četbě

  • zvýšit zájem o služby knihoven

Kromě zpřístupnění na webu jsou další alternativní formou získávání odpovědí anketní lístky, které jsou k dispozici v knihovnách a dalších spolupracujících institucích. V individuálních případech mohou knihovny nabídnout i telefonickou registraci odpovědí. Údaje zjištěné na papírových formulářích, telefonicky či jiným způsobem příslušná knihovna vkládá prostřednictvím webového formuláře do centrální databáze.

Role knihoven v akci MOJE KNIHA je rozhodující: knihovny svým návštěvníkům nabízejí vyplnění ankety pomocí webového dotazníku nebo jiným způsobem a také oslovují další instituce v místě svého působení a žádají je o spolupráci při šíření ankety.

Zájemci o spolupráci na realizaci projektu MOJE KNIHA se mohou obrátit na adresu mojekniha@nkp.cz.

 

(redakční text, zpracován na základě publikovaných materiálů)

 

 

 

obrázek-zpět na obsah