Rok 2004, roč. 15, č. 2
 
Sošková, Eva
Státní technická knihovna – vznik a vývoj v letech 1718–1945  ... s. 61
[html formát]   [pdf formát] [resumé]
Jarolímková, Adéla
Evidence based medicine a její vliv na činnost lékařských knihoven a informačních středisek ... s. 75
[html formát]   [pdf formát] [resumé]
Bratková, Eva
Mezinárodní identifikátor ISAN pro audiovizuální díla a vznik jejich mezinárodního registračního systému  ... s. 82
[html formát]   [pdf formát]  [resumé]
 
Katalogizační politika
 
Nováková, Zuzana
České vydání Dodatků 2002 (k AACR2R, revize 1998) ... s. 89
[html formát]   [pdf formát
 
Informace, recenze
 
Nová, Hana
Program eIFL Direct v českých knihovnách v letech 2000–2003
 ... s. 92
[html formát]   [pdf formát]
Kindl, Daniel 
Elsevier – ideální propojení vydavatelské činnosti, informačních produktů a služeb v oblasti STM ...s. 96
[html formát]   [pdf formát]
 Skolková, Linda; Chmelař, Tomáš
Zpráva o průběhu konference INSPO 2004  ... s. 101
[html formát]   [pdf formát]
Anketa Moje kniha ... s. 102
[html formát]   [pdf formát]
Petrýdesová, Dana; Skopová, Ladislava; Koudelková, Eva
Veletrh dětské knihy v Liberci ... s. 103
[html formát]   [pdf formát]
Skolek, Jaroslav
Věcné vyhledávání v síťovém prostředí (recenze na: Subject retrieval in a networked environment)  ... s. 104
[html formát]   [pdf formát]
Sklenák, Vilém
BAEZA-YATES, Ricardo, RIBEIRO-NETO, Berthier. Modern information retrieval (recenze) ... s. 105
[html formát]   [pdf formát]
Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 107
[html formát]   [pdf formát]