Rok 2004, roč. 15, č. 1
 
Burgetová, Jarmila
Zamyšlení nad otázkami etiky knihovnické a informační profese  ... s. 3
[html formát]   [pdf formát] [resumé]
Dombrovská, Michaela; Landová, Hana;Tichá, Ludmila
Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR ... s. 7
[html formát]   [pdf formát] [resumé]
Pražská deklarace „Směrem k informačně gramotné společnosti“ / The Prague declaration „Towards an information literate society“  ...s. 19
[html formát]   [pdf formát] 
Cejpek, Jiří
Univerzitní obor „Informační studia a knihovnictví“ zevnitř. Vybrané problémy...s. 20
[html formát]   [pdf formát]  [resumé]
 
Z činnosti hudebních knihoven IAML
 
Hůlek, Julius
Téma „kritika“ na výroční konferenci České společnosti pro hudební vědu  ...s. 24
[html formát]   [pdf formát]
Hůlek, Julius 
Výstava k jubileu Ladislava Vycpálka ...s. 25
[html formát]   [pdf formát]
Vozková, Jana
Hudebniny z kláštera sv. Josefa v Praze na Novém Městě  ... s. 25
[html formát]   [pdf formát]
-jn-
Recenze - Červinková, Blanka / Hans Krása Život a dílo skladatele ... s. 29
[html formát]   [pdf formát]
 
Informace, recenze
 
Součková, Magda
Co vypovídá pergamen ... s. 30
[html formát]   [pdf formát]
Hejnová, Miroslava
Historická kniha - umělecké dílo i zdroj informací z pohledu hybridní knihovny  ... s. 38
[html formát]   [pdf formát]
Psohlavec, Stanislav
Projekt Memoria, rukopisy a staré tisky na internetu ... s. 40
[html formát]   [pdf formát]
Richter, Vít
Calimera. Projekt na podporu spolupráce archivů, knihoven a muzeí při využívání informačních technologií ... s. 44
[html formát]   [pdf formát]
Stoklasová, Bohdana
Za PhDr. Jaroslavou Jeřábkovou  ... s. 45
[html formát]   [pdf formát]
Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 47
[html formát]   [pdf formát]