Logo - Knihovna
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace

Redakce

Kontakt

Pokyny pro autory pdf - obrázek

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

osobnosti

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna. 2009, roč. 20, č. 1

tečka  Národní digitální knihovna [Jan Hutař, Marek Melichar, Bohdana Stoklasová]

Obr. č. 1: Digitalizace a zpřístupnění národního kulturního dědictvíHistorie digitalizace analogových dokumentů, "sklízení" a archivace českého webu i dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitálních objektů je poměrně dlouhá a koresponduje s historií digitalizace analogových dokumentů, "sklízení" a archivace webu a dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitálních objektů v nejvyspělejších zemích různých kontinentů. Několik národních grantových projektů umožnilo odstartovat projekty digitalizace v knihovnách ČR již počátkem 90. let minulého století. S archivací webu se začalo v roce 2000, od roku 2004 se tým českých expertů intenzivně věnuje problematice trvalé ochrany a zpřístupnění digitálních objektů  [pokračování...]

tečka Národní digitální archiv [Jiří Bernas]

Ilustrační obrázekNárůst používání počítačů v běžném životě je patrný ve všech oborech lidské činnosti a nelze před ním zavírat oči. S používáním výpočetní techniky velmi úzce souvisí i potřeba archivace digitálních dokumentů. Vzhledem k tomu, že péče o papírové dokumenty spadá do činnosti archivářů, připadla péče o digitální dokumenty rovněž archivům. Bylo rozhodnuto řešit tuto problematiku, alespoň v začátcích, centrálně, a proto při Národním archivu v Praze vzniká Pracoviště pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě nazývané též Národní digitální archiv (NDA). Jeho úkolem je mimo jiné najít odpověď na otázku: Jak nakládat s digitálními dokumenty, aby byly i s odstupem času dostupné, čitelné a důvěryhodné? [pokračování...]

tečka Systém M-CAST v českém kontextu [Marie Balíková]

schema - ilustraceSystém M-CAST je vícejazyčným indexovacím a vyhledávacím nástrojem umožňujícím tvůrcům obsahu integrovat a prohledávat rozsáhlé soubory textů včetně multimédií, jako  jsou internetové knihovny, informační zdroje nakladatelství a tiskových agentur nebo databáze vědeckých informací poskytující informační služby široké odborné i laické veřejnosti. Představuje sofistikovaný dialogový(nehlasový) systém s prvky umělé inteligence založený na bázi sémantických technologií. Používá metodu dotazování v přirozeném jazyce, která je součástí technologie zpracování přirozeného jazyka a uživateli nabízí možnost klást/formulovat dotaz celou větou [pokračování...]

tečka Licence Creative Commons v českém prostředí [Lukáš Gruber]

ilustrativní obrázekLicence Creative Commons byly poprvé světu představeny na sklonku roku 2002. Jejich tvůrcem je americký profesor práv a politický aktivista Lawrence Lessig, který je taktéž spoluzakladatelem neziskové organizace Creative Commons, jež licence spravuje. Jedná se o soubor předem připravených licenčních smluv, jejichž prostřednictvím držitel autorských práv vyjadřuje podmínky, za kterých je možno se zveřejněným dílem zacházet. Licence je možno přiřadit na jakoukoliv formu autorského díla. Využity mohou být jak pro "hmotná" díla, tak i pro díla v nehmotné podobě, především přenášené v rámci internetové sítě [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

Knihovna plus 2009, 1

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


Městská knihovna v Praze - obrázek

Knihy Karla Čapka on-line

 


Edice E - obrázek

edice E - Ústav pro českou literaturu AV ČR