Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

téma

informace

informace

informace

informace

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1801-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 

 

počítadlo

 

Knihovna plus. 2008,  č. 1-2

tečka Vydavatelství BioMed Central a otevřený přístup k informačním zdrojům [Iva Burešová]

Ilustrační obrázekProblematika otevřeného přístupu (open access) je v současné době předmětem mnoha diskuzí nejen v akademické sféře nebo v oblasti práva, ale i v oblasti knihovnictví a informační vědy. Každá z těchto oblastí se zaměřuje na problematiku otevřeného přístupu v rámci svých potřeb, a proto existují podstatné rozdíly v konečném pojetí a chápání tohoto termínu [pokračování...]

tečka Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry  [Markéta Šantrůčková, Věra Vávrová]

Ilustrační obrázekDatabáze k evidenci historických zahrad a parků byla vytvořena jako součást výzkumného záměru, který zpracovává Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích. Evidence vznikla na základě předchozího průzkumu a diskuze s odborníky působícími v oblasti památkové péče a zabývajícími se problematikou historických zahrad teoreticky i prakticky. Bylo zjištěno, že tento druh evidence je žádoucí a může být vítanou pomůckou pro široké spektrum uživatelů.
Jejím cílem je zpřístupnit co nejširší informace o historických zahradách a parcích, případně zájemce nasměrovat k možnostem získání dalších informací. Informace o historické krajině, jejíž součástí jsou také historické zahrady a parky, mají obecně kulturní význam a současně jsou určeny jako podklady pro zpracování koncepcí a postupů při ochraně přírodního a kulturního dědictví krajiny. [pokračování...]

tečka  Naple Forum a Nejkrásnější evropské knihovny [Eva Marvanová]

Ilustrační obrázekNaple Forum http://www.naple.info (National Authorities on Public Libraries in Europe) bylo založeno v roce 2002. Jedná se o mezinárodní nevládní sdružení, jehož hlavním cílem je podpora principů a strategií vládní politiky veřejných knihoven. Členství ve sdružení má v současnosti devatenáct států http://www.naple.info/directory.htm.  [pokračování...]

tečka Tři semináře o měření výkonu a kvality činnosti knihoven  [Vít Richter]

Ilustrační obrázekMěření výkonu a kvality činnosti knihoven je jedním z aktuálních témat, která hýbou knihovnickým světem. Knihovny se dostávají do stále silnější konkurence s prostředím internetu, který v mnoha ohledech narušuje jejich tradiční monopol v oblasti shromažďování a zpřístupňování informací. Na druhé straně vytváří zřizovatelé knihoven trvalý tlak na účinnější využití vložených veřejných prostředků. Knihovny jsou proto nuceny hledat různé cesty ke zkvalitnění a rozšíření služeb i k zefektivnění svého provozu. Německý Goethe-Institut uspořádal v posledních letech několik seminářů s touto tematikou v okolních zemích. Prvních z nich byl organizován jeho pražskou pobočkou a ve spolupráci se SKIP již v dubnu 20061. Pražský seminář Měření výkonu v knihovnách, jehož hlavním přednášejícím byl Prof. Dr. Konrad Umlauf, profesor Ústavu knihovnických a informačních studií Humboldtovy univerzity v Berlíně, byl zaměřen na obecnou problematiku měření výkonu a kvality činnosti knihoven a přinesl souhrnný přehled používaných metod managementu kvality. Tento seminář byl v určitém smyslu teoretickým úvodem k českému projektu "Benchmarking knihoven", který je zaměřen na problematiku měření výkonu a činnosti veřejných knihoven v ČR  [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2008, číslo 1-2

 

rubriky

 

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


logo

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

 


Paměť národa - obrázek

Projekt shromažďující dokumenty a vzpomínky pamětníků totalitních režimů

 


logo

Knihovna Univerzity Tomáše Bati   

 

logo

Czech Digital Mathematics Library - beta verze

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek