SOUČASNÝ STAV A TRENDY AUTOMATICKÉ INDEXACE DOKUMENTŮ

Schwarz, Josef. Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů : přehledová studie. Praha, říjen 2002.

PODROBNÝ OBSAH
Souhrnné informace o studii | Úvod | Typy a techniky automatické indexace | Celkové hodnocení současných výsledků a trendů automatické indexace | Praktické aspekty implementace automatické indexace | Příklady systémů automatické indexace | Automatizované zpracování textu v ČR | Poznámky | Reference |


Praktické aspekty implementace automatické indexace

Při úvahách, zda implementovat některou z metod automatické indexace do vlastního informačního systému, je třeba posoudit řadu okolností. O využití automatické indexace lze uvažovat v případě, pokud je splněna většina těchto podmínek:

     Důležitým aspektem při rozhodování také může být skutečnost, že implementace automatické indexace předpokládá ve většině případů tvorbu systému "šitého na míru"; komerčních aplikací, které by byly bez zásadních úprav použitelné ve vlastním informačním systému (pokud se nejedná o velmi specifické případy), existuje minimum.
     Také údržba systému nemusí být bez komplikací, zvláště pokud systém obsahuje sémantické komponenty, které vyžadují průběžnou aktualizaci.
      Obecně lze konstatovat, že systémy automatické indexace vyvíjejí oborově zaměřené instituce, které zpracovávají velké objemy dokumentů, které je nezbytné kvalitně a konzistentně indexovat. V řadě případů se jedná o dokumenty zahrnující také komprimovaný text (např. abstrakt), na který lze použít některou z metod automatické indexace s relativně velkým úspěchem. Při dostupnosti plných textů dokumentů se dnes již spíše používá některé z pokročilých vyhledávacích metod, jejichž vývoj a implementace jsou obdobně technicky i finančně náročné jako u automatické indexace, ale v řadě případů přináší adekvátnější výsledky.

-->DALŠÍ KAPITOLA