SOUČASNÝ STAV A TRENDY AUTOMATICKÉ INDEXACE DOKUMENTŮ

Schwarz, Josef. Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů : přehledová studie. Praha, říjen 2002.

PODROBNÝ OBSAH
Souhrnné informace o studii | Úvod | Typy a techniky automatické indexace | Celkové hodnocení současných výsledků a trendů automatické indexace | Praktické aspekty implementace automatické indexace | Příklady systémů automatické indexace | Automatizované zpracování textu v ČR | Poznámky | Reference


Reference

 1. ANDERSON, J. D., PÉREZ-CARBALLO, J. (2001a). The nature of indexing : how humans and machines analyze messages and texts for retrieval. Part 1: Research, and the nature of human indexing. Information Processing and Management, 2001, roč. 37, č. 2, s.231-254
 2. ANDERSON, J. D., PÉREZ-CARBALLO, J. (2001b). The nature of indexing : how humans and machines analyze messages and texts for retrieval. Part 2: Machine indexing, and the allocation of human versus machine effort Information Processing and Management, 2001, roč. 37, č. 2, s.255-277.
 3. BAEZA-YATES, R., RIBEIRO-NETO, B. (1999). Modern information retrieval. New York : Addison-Wesley, 1999. 513 s.
 4. BLOOMFIELD, M. (2001). Indexing : neglected and poorly understood. Cataloging and Classification Quarterly, 2001, roč. 33, č. 1, s.63-75.
 5. BONURA, L. S. (1994). The art of indexing. New York : John Wiley, 1994. 233 s.
 6. FIDEL, R. HAHN, T. B., RASMUSSEN, E. M., SMITH, P. J. (eds.). (1994). Challenges in indexing electronic text and images. Medford (NJ) : Learned Information for the American Society for Information Science, 1994. 306 s.
 7. KLEMENT, M. (2001). Zdokonalení lingvistické podpory indexování dokumentů v informačním systému Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. [Praha], 2001. 65 s. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačního a znalostního inženýrství. Vedoucí práce P. Strossa.
 8. KOŘENSKÝ, J., CVRČEK, F., NOVÁK, F. (1999). Juristická a lingvistická analýza právních textů : (právněinformatický přístup). Praha : Academia, 1999. 171 s.
 9. LANCASTER, F. W. (1998). Indexing and abstracting in theory and practice. 2nd ed. London : Library Association Publishing, 1998. 412 s.
 10. LUSTIG, G. (ed.). (1986). Automatische Indexierung zwischen Forschung und Anwendung. Hildesheim : Georg Olms Verlag, 1986. 182 s.
 11. MOENS, M.-F. (2000). Automatic indexing and abstracting of document texts. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000. 265 s.
 12. ROZKOPAL, A. (1994). Automatizovaná indexace v dokumentografických bázích dat : vybrané přístupy k řešení v ruské, české, německé a anglické jazykové oblasti se zvláštním zřetelem na metodu AIR/PHYS. Praha, 1994. 111 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce P. Pálka.
 13. SALTON, G. (1989). Automatic text processing : the transformation, analysis and retrieval of information by computer. Reading (Mass.) : Addison-Wesley, 1989. 530 s.
 14. SALTON, G., BUCKLEY, C. (1988). Term weighting approaches in automatic text retrieval. effort Information Processing and Management, 1988, roč. 24, č. 5, s.513-523.
 15. SCHWARZ, J. (1999a). Vývoj teorie a praxe tezaurů v České republice : nástin dějin deskriptorových selekčních jazyků v bývalém Československu se zaměřením na vývoj teoretických, metodických a normativních aspektů tvorby tezaurů. Diplomová práce ÚISK FF UK. Praha : vlastním nákladem, 1999. IX, 121 s.
 16. SCHWARZ, J. (1999b). Možnost využití výsledků projektu automatické analýzy právních textů pro potřeby informačního systému PSP ČR : interní diskusní materiál. Praha, říjen 1999. Nepublikovaný materiál.
 17. SCHWARZ, J. (2001a). Praktické aspekty hodnocení kvality a konzistence indexace. Ikaros [online]. 2001, č. 2 [cit. 2001-02-01]. Dostupný na: http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c02/kvalind.pdf
 18. SCHWARZ, J. (2001b) Poloautomatická indexace v informačním systému KPS : současný stav. Praha, únor 2001. Nepublikovaný materiál.
 19. SILVESTER, J. P. (1997). Computer supported indexing : a history and evalution of NASA's MAI system. In KENT, A. (ed.). Encyclopedia of library and information science, vol. 61, suppl. 24. New York : Marcel Dekker, 1997, s. 76-90.
 20. TENOPIR, C. (1999). Human or automated, indexing is important. Library Journal, 1999, roč. 124, č. 18, s. 34,38.
 21. URBAN, M. (1999). Strojová klasifikace dokumentů. [Praha], 1999. 92 s+8 příl. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačního a znalostního inženýrství. Vedoucí práce P. Strossa.

-->OBSAH