Rok 2000, roč. 11, č. 1
 
Činčera, Jan 
Internet a společnost na přelomu tisíciletí: (polo-)globální paradox ...s. 3
[html formát]   [pdf formát]
Mika, Jiří 
Vliv zavádění automatizovaných knihovnických systémů na organizaci a provoz knihovny  ...s. 6
[html formát]   [pdf formát]
Hartmanová, Dagmar 
Historie čs. encyklopedistiky do roku 1945  ...s. 15
[html formát]   [pdf formát]
 
Semináře, porady, mezinárodní styky
 
Kašparová, Jaroslava 
Konsorcium evropských knihoven a staré tisky ...s. 22
[html formát]   [pdf formát]
Burgetová, Jarmila 
Konference Kulturní práce v informační společnosti ... s. 25
[html formát]   [pdf formát]
Vít Richter
2. slovenský knihovnický kongres ... s. 27
[html formát]   [pdf formát]
 
Seznamujeme se s...
 
Dagmar Hartmanová
Knihovna Akademie věd ČR ... s. 29
[html formát]   [pdf formát]
 
Z činnosti hudebních knihoven - IAML
 
Petrášková, Zuzana 
Výroční zasedání německé skupiny IAML  ... s.  32
[html formát]   [pdf formát]
Slavický, Tomáš 
Konference k 50. výročí úmrtí Emiliána Troldy  ... s. 33
[html formát]   [pdf formát]
Daněk, Petr 
Významné přírůstky hudebního oddělení Národní knihovny ČR  ... s. 34
[html formát]   [pdf formát]
 
Informace, kronika, recenze
 
Veřejné knihovny a reforma státní správy a samosprávy. Stanovisko SKIP ČR  ... s. 36
[html formát]   [pdf formát]
Mladičová, Dagmar, Pěnkavová, Petra
Postřehy z budapešťských knihoven ... s. 39
[html formát]   [pdf formát]
Lichtenbergová, Edita 
Katalogizační politika - úvod k nové rubrice ... s. 40
[html formát]   [pdf formát]
Cejpek, Jiří 
Mezi terminologickým slovníkem a odbornou encyklopedií  ... s.  42
[html formát]   [pdf formát]
Krátké zprávy ... s. 42
[html formát]   [pdf formát]
Vyorálková,Danuše, Trtíková, Ilona 
IZUM  ... s.  43
[html formát]   [pdf formát]
 
Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 45
[html formát]   [pdf formát]
 
Články v zahraničních odborných časopisech ... příloha
[pdf formát]