Rok 2002, roč. 13, č. 2
 
Knoll, Adolf
Předpoklady možného technického řešení virtuálního zpřístupnění kulturního dědictví ... s. 77
[html formát]   [pdf formát]
Uhlíř, Zdeněk 
Standard MASTER: katalogizace rukopisů v XML  ... s. 84
[html formát]   [pdf formát]
Bratková, Eva
Formování mezinárodního systému pro registraci hudebních děl  ... s. 102
[html formát]   [pdf formát]
Študent, Miloslav
Loutnová hudba v pozůstalosti Emila Vogla  ... s. 111
[html formát]   [pdf formát]
Mojžíš, Vojtěch
Informační technologie v hudební dokumentaci ... s. 112
[html formát]   [pdf formát]
Hůlek, Julius
Středisko B. S. Brooka pro hudební dokumentaci v New Yorku  ... s. 114
[html formát]   [pdf formát]
Hůlek, Julius
Přínos PhDr. Ireny Janáčkové české hudbě a hudební dokumentaci  ... s. 115
[html formát]   [pdf formát]
 
Informace, recenze
 
Balík, Vojtěch
Budování národní knihovny - švýcarský případ  ... s. 117
[html formát]   [pdf formát]
Brožek, Aleš
Alexandrijská knihovna  ... s. 122
[html formát]   [pdf formát]
Cejpek, Jiří
Alexandrijská knihovna - myšlenka a její uskutečnění  ... s. 125
[html formát]   [pdf formát]
Glosienë, Audronë
DELCIS - Distance Education for Librarians: Creating an Information-Competent Society  ... s. 128
[html formát]   [pdf formát]
Kánská, Pavla
Opětovné spojení knihovnického vzdělávání s posláním komunit   ... s. 130
[html formát]   [pdf formát]
Kašparová, Jaroslava
Spolupráce Národní knihovny ČR a Slovenskej národnej knižnice v Martine v oblasti historických knižních fondů   ... s. 132
[html formát]   [pdf formát]
Lichtengergová, Edita
MARC21 v české katalogizační politice   ... s. 134
[html formát]   [pdf formát]
Bartůšek, Václav
Historická chronologie / Marie Bláhová a kol.  ... s. 135
[html formát]   [pdf formát]
Bartůšek, Václav
Pietro Andrea Mattioli (1501-1578) / M. Hejnová  ... s. 136
[html formát]   [pdf formát]
 
Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 138
[html formát]   [pdf formát]