Květen - prosinec 2006

Aktualizace statistik propojení a přístupu na plné texty z bibliografické báze ANL na fulltextovou DB ANL FULL, fy Anopress a volná www periodika - statistika 1, statistika 2.

Další aktualizace:
Server full.nkp.cz, báze ANL FULL - stav v r. 2004 a 2005. Perspektivy. Návrh vývoje
Server anl.nkp.cz, aplikace pro Management Kooperačního systému článkové bibliografie – stav v r. 2004-2005, perspektivy

Nové texty:
Stahování, export metadat (údaje o článku a plné texty) – ukázka výstupu
Vývoj věcného popisu v bázi ANL a současné tendence

V rámci údržby souborů XML databáze ANL FULL nově generován formát RSS.


Duben 2006
Aktualizace statistik propojení a přístupu na plné texty z bibliografické báze ANL na fulltextovou DB ANL FULL, fy Anopress a volná www periodika - statistika 1, statistika 2

Říjen - prosinec 2005
Zveřejnění materiálu, který se týká se perspektiv serveru full.nkp.cz a báze ANL FULL v rubrice Dokumenty pod názvem
Server full.nkp.cz, báze ANL FULL - stav v r. 2004 a 2005. Perspektivy. Návrh vývoje.
Zveřejnění materiálu, který se týká perspektiv serveru anl.nkp.cz a aplikace pro Management Kooperačního systému článkové bibliografie v rubrice Dokumenty pod názvem
Server anl.nkp.cz, aplikace pro Management Kooperačního systému článkové bibliografie - stav v r. 2004-2005, perspektivy.
Zveřejnění dynamicky generovaných statistik návštěvnosti báze ANL FULL na full.nkp.cz
Statistiky on line (v jednotlivých letech a měsících, smažte a přepište období).

Leden 2005
Vzhledem a s respektem k rozhodnutí vedení NKČR není v r. 2005 dále báze ANL FULL (plnotextová databáze) aktualizována o plné texty a metadata , stejně jako báze ANL (bibliografická databáze) o bibliografické záznamy s propojením na plný text báze ANL FULL. Obě báze byly plněny v letech 2000-2004 výstupy z linky automatické indexace/extrakce TTDE (TamTam Data Extraktor – linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů získávaných z databáze TAMTAM Anopress).

Bibliografické záznamy článků obsažených v bázi ANL a databázi TAMTAM jsou od ledna 2005 zpracovávány a propojovány s příslušnými plnými texty databáze TAMTAM v systému ALEPH a JIB. Báze ANL FULL nebude o plné texty z novin a časopisů získaných z databáze TAMTAM dále doplňována.

Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie – optimalizace integrace a správy heterogenních dat (souhrnná informace (2000-2004)

Září 2004
Zveřejněna souhrnná zpráva za r. 2003 o řešení projektu
Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat

Květen 2004
Zveřejněna kompletní zpráva výzkumného záměru Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů (MKČR). 1999-2003)

Duben 2004
Zpráva o uvažovaném převedení serveru full.nkp.cz pod společnou doménu v NKČR

Zveřejněny výsledky výzkumného záměru Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů

Doplnění Záznamu pro soubornou databázi : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály a návrh Záznamu pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály - návrhy předložené k posouzení Pracovní skupině pro analytické zpracování 26.4.2004 a ke schválení v této skupině do konce dubna 2004

Listopad 2003
Zpráva z World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council. Media -Information - Culture (Berlin, Germany, August 1-9, 2003)
Textová verze

Červenec 2003
Plné texty databáze ANL FULL jsou externím uživatelům přístupné za účelem testování pouze na 1 den. Přístup externích uživatelů k plným textům báze souvisí s autorsko právními otázkami, které jsou ve stádiu řešení.

Březen - květen 2003
Koooperační systém článkové bibliografie a báze ANL, ANL FULL (prezentace na sympoziu Infos´ 2003 , Knižnice - mosty informačnej spoločnosti, Vysoké Tatry, Stará Lesná, 7.-10.4.2003)
Textová verze
PPT verze
Webová stránka prezentace

Aktuální informace o Kooperačním systému článkové bibliografie. SDRUK , 13. zasedání Sekce pro bibliografii, Hradec Králové, 5.-6.5. 2003
Textová verze

Únor 2003
Zveřejněna souhrnná informace za r. 2002 o řešení projektu
Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů.

Zveřejněna souhrnná informace za r. 2002 o řešení projektu
Souborná databáze kooperačního systému článkové bibliografie – optimalizace integrace a správy heterogenních dat

Na konferenci Znalosti 2003 přednesl Mgr. J. Schwarz (v Sekci F: Vyhledávání dokumentů) referát
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů.

Leden 2003
Souhlas společnosti Anopress o budoucím zpřístupnění báze ANL FULL v rámci konsorcia pro přístup do báze TamTam a ČTK v rámci VISK 8. Eventuelní další jednání o zpřístupnění báze budou následovat.

Prosinec 2002
Zveřejněna souhrnná zpráva za r. 2002 o řešení projektu
Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat.

Listopad 2002
Schwarz, J. - Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů
Přehledová studie (zpracováno pro projekty Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů, Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat).

Říjen 2002
Management Kooperačního systému článkové bibliografie (MNG KOSABI) - detail
Charakteristika a částečné zprovoznění aplikace pro management Kooperačního systému článkové bibliografie, plné texty v českých novinách a časopisech - přehled, aktualizace charakteristiky báze ANL FULL (Dublin Core, topiky, stahování článků a export), aplikace pro stahování a export metadat a plných textů - vybraní uživatelé (test).Září 2002
Grafické znázornění podílu počtu článků z jednotlivých periodik v bázi ANL FULL k 1.7.2002 - graf. Přístup z homepage systému TOPIC.
Koooperační systém článkové bibliografie - KOSABI (přednáška na konferenci Knihovny současnosti 2002, Seč 24.-25.9.)
Textová verze.
PPT verze
Webová stránka prezentace

Červenec 2002
Update serveru full.nkp.cz

Plné texty s metadaty z báze ANL FULL jsou též přístupné přes bázi ANL a v rámci ní v Jednotné informační bráně (Metalibu), a to diferencovaně: interní uživatelé NKČR plné texty s metadaty (přístup přes IP adresy), externí uživatelé pouze metadata s krátkým souhrnem, po registraci na serveru full.nkp.cz jsou k dispozici též plné texty na 7 dnů. Plné texty lze zatím kopírovat nebo tisknout.

Květen 2002
Báze ANL FULL v systému TOPIC
Prezentace PPS přednesená na konferenci Inforum 22.5.2002 (velikost 4 MB)
Textová verze přednášky
Webová stránka prezentace

Březen 2002
Báze ANL FULL byla zaregistrována mezi projekty v rámci Dublin Core Metadata Initiative:
http://dublincore.org/projects/europe.shtml#denmark
http://dublincore.org/
XML v UTF-8

21.2.2002
Zveřejněny souhrnné informace o řešení projektů, které se zabývají zpřístupněním českých plných textů (viz Charakteristika db, 1. Informace o projektech), nový design www stránek. Nové stránky jsou plně funkční v MSIE 5 a 6, fungují dobře i v Netscape 6.

4.2.2002
V současné době probíhá ladění vyhledávání, zejména pak vyhledávání pomocí rejstříků.
Zpracování plných textů a metadat pokračuje v lince automatické indexace ve spolupráci s Anopressem. Metadata (tj. bibliografické záznamy) jsou dostupná pro všechny uživatele taktéž v bázi ANL, pro interní uživatele NKČR jsou přístupné přes ANL též plné texty. Přes Jednotnou informační bránu (Metalib) jsou dostupné zatím pouze bibliografické záznamy.

Za všechny spolupracovníky
Ivana Anděrová
ivana.anderova@nkp.cz

[Zpět]

 Copyright © | Design © NKČR, Anopress - Ivana Anděrová, Ivo Mattern, 2000-2003Návrat na homepage FULL.NKP.CZ