Vyhledávací formulář
ANL FULL - Články v českých novinách a časopisech (plné texty)
Plnotextové vyhledávání ve vybraných článcích z českých novin a časopisů. Interní uživatelé NK ČR: k dispozici plné texty článků a metadata. Externí uživatelé NK ČR: běžně k dispozici pouze metadata, zkušební registrace pro přístup k plným textům na 1 den, výjimečně a na požádání administrátora - viz Copyright.
Portál volných www periodik.
ANL FULL - Articles in Czech newspapers and magazines (full texts)
Full text retrieval in selected articles from the Czech newspapers and journals. Internal users of NK ČR: full texts and metadata available. External users of NK ČR: only metadata available, 1 day registration for full text access - ask, please, administrator for - see Copyright.
Portal of free www periodicals.

Management KOSABI - charakteristika

Optimalizováno pro ...
Co je nového ...
Dokumenty Copyright © | Design © NKČR, Anopress - Ivana Anděrová, Ivo Mattern, 2000-2003Návrat na homepage FULL.NKP.CZ