Projetky, dokumenty a prezentace  - r. 1999-2011

 

 

Projekty

Formát

Datum

Autor

Propojení analytických záznamů ... (výzkumný záměr, souhrnná informace)

 

html

1999-2003

Ivana Anděrová

Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů (výzkumný záměr 1999-2003 - stručný výtah)

html

1999-2003

Ivana Anděrová

Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů (závěrečná zpráva za r. 1999-2003)

html

1999-2003

Ivana Anděrová


Souborná databáze Kooperačního systému ... (programový projekt, souhrnná informace)

html

2000-2004

Ivana Anděrová

Souborná databáze Kooperačního systému ... (programový projekt, závěrečná zpráva za r. 2000-2004) .   

Přílohy   

 

html

2000-2004

Ivana Anděrová

Souborná databáze Kooperačního systému ... (programový projekt, souhrnná zpráva za r. 2003)

html

2003

Ivana Anděrová

Souborná databáze Kooperačního systému ... (programový projekt, souhrnná zpráva za r. 2002)

html

2002

Ivana Anděrová; 

Souborná databáze Kooperačního systému ... (programový projekt, souhrnná zpráva za r. 2001)

html

2001

Ivana Anděrová

Souborná databáze Kooperačního systému ... (programový projekt, souhrnná zpráva za r. 2000)

html

2000

Ivana Anděrová

Technická redakce zpráv

 

 

Denisa Molitorisová

                                           WWW  dokumenty a prezentace

 

 

 

Kooperační systém článkové bibliografie - instituce, tituly - materiál k 30.4.2011

doc

2011, duben

Ivana Anděrová

Kooperační systém článkové bibliografie, báze ANL, báze ANL FULL - budoucnost?

ppt

2011, únor

Ivana Anděrová

Kooperační systém článkové bibliografie, báze ANL, báze ANL FULL - budoucnost?

pdf

2011, únor

Ivana Anděrová

Kooperační systém článkové bibliografie KOSABI. Skupina ANL, seminář, Praha, NKČR, 17.12.2007, aktualizace květen 2008

ppt

2007,2008

Ivana Anděrová

Kooperační systém článkové bibliografie (historie, současnost, perspektivy ). SDRUK, 19. zasedání sekce pro bibliografii, Brno, MZK, 25.-26.4.2007

html

2007

Ivana Anděrová

Stahování, export metadat (údaje o článku a plné texty) – ukázka výstupu (zatím pouze technologicky řešeno v rámci projektů, nevyřešena autorská práva)

html

2006

Ivana

Anděrová

Vývoj věcného popisu v bázi ANL a současné tendence

html

2006

Ivana Anděrová +ANL

Server full.nkp.cz, báze ANL FULL  - stav v r. 2004 a 2005. Perspektivy. Návrh vývoje

html

2005, 2006

Ivana Anděrová

Server anl.nkp.cz, aplikace pro Management Kooperačního systému článkové bibliografie – stav v r. 2004-2005, perspektivy

html

2005, 2006

Ivana

Anděrová

Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC a MARC21

html

2004-2002

Ivana Anděrová

Aplikace konspektu v článkové bibliografii

html

2004

Ivana Anděrová

Zpráva o uvažovaném převedení serveru full.nkp.cz pod společnou doménu v NKČR

html

2004

Ivana Anděrová

Doplnění Záznamu pro soubornou databázi : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály

html

2004

 

Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály

html

2004

 

Zpráva z World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council. Media -Information - Culture (Berlin, Germany, August 1-9, 2003)

html

2003

Ivana Anděrová

Koooperační systém článkové bibliografie a báze ANL, ANL FULL (prezentace na sympoziu Infos´ 2003 , Knižnice - mosty informačnej spoločnosti, Vysoké Tatry, Stará Lesná, 7.-10.4.2003)

html

2003

Ivana Anděrová

Koooperační systém článkové bibliografie a báze ANL, ANL FULL (prezentace na sympoziu Infos´ 2003 , Knižnice - mosty informačnej spoločnosti, Vysoké Tatry, Stará Lesná, 7.-10.4.2003)

ppt

2003

Ivana Anděrová

Aktuální informace o Kooperačním systému článkové bibliografie. SDRUK , 13. zasedání Sekce pro bibliografii, Hradec Králové, 5.-6

html

2003

Ivana Anděrová

Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů (Konference Znalosti 2003, Sekci F: Vyhledávání dokumentů)

html

2003

Josef Schwarz

Koooperační systém článkové bibliografie - KOSABI (přednáška na konferenci Knihovny současnosti 2002, Seč 24.-25.9.)

html

2002

Ivana Anděrová

Koooperační systém článkové bibliografie - KOSABI (přednáška na konferenci Knihovny současnosti 2002, Seč 24.-25.9.)

ppt

2002

Ivana Anděrová

Management Kooperačního systému článkové bibliografie (MNG KOSABI) - detail

html

2002

Ivana Anděrová

Schwarz, J. - Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů (přehledová studie)

html

2002

Josef Schwarz

Báze ANL FULL v systému TOPIC (Prezentace PPS přednesená na konferenci Inforum 22.5.2002)

ppt

2002

Ivana Anděrová

Báze ANL FULL v systému TOPIC (Prezentace PPS přednesená na konferenci Inforum 22.5.2002)

html

2002

Ivana Anděrová

Kooperační systém článkové bibliografie a propojení analytických záznamů s plnými texty – východiska a současný stav

html

2001

Ivana Anděrová

Programový projekt MKČR „Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie . optimalizace integrace a správy heterogenních dat

html

2000

Ivana Anděrová

                                             Tištěné dokumenty

 

 

 

Kooperační systém článkové bibliografie a báze ANL, ANL FULL. Infos 2003: zborník z 32. medzinárodného informatického sympózia, ktoré se konalo v dňoch 7.-10 apríla 2003 v Starej Lesnej. Sest. Alojz Androvič, Judita Kopáčiková. Bratislava, Centrum VTISR 2003. S. 149-161.

 

2003

Ivana Anděrová

Kooperační systém článkové bibliografie – KOSABI. (Vývoj a současný stav metodiky zpracování, zpřístupnění, organizace kooperace, perspektiy).Knihovny současnosti 2002 : Sborník z 10. konference konané ve dnech 24.-26. září 2002 v Seči u Chrudimi. Brno, Sdružení knihoven ČR, 2002, s. 223-255.

 

2002

Ivana Anděrová

Kooperační systém článkové bibliografie a propojení analytických záznamů s plnými texty – východiska a současný stav. Národní knihovna.2001, roč.12,č.1, s.26-37

 

2001

Ivana Anděrová