Rok 2004, roč. 15, č. 3
 
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010  ... s. 123
[html formát]   [pdf formát] [resumé]
Čermák, František; Schmiedtová,Věra
Český národní korpus – základní charakteristika a širší souvislosti ... s. 152
[html formát]   [pdf formát] [resumé]
Augustin Merta – reflexe života a díla při příležitosti jeho 90. narozenin  ... s. 169
[html formát]   [pdf formát]  [resumé]

Schwarz, Josef
Augustin Merta – život a dílo ... s. 169
[html formát]   [pdf formát

Augustin Merta očima přátel, kolegů, žáků  ... s. 172
[html formát]   [pdf formát]

Schwarz, Josef  
Bibliografie Augustina Merty ...s. 177
[html formát]   [pdf formát]

Schwarz, Josef  
Komentovaná antologie textů Augustina Merty  ... s. 185
[html formát]   [pdf formát]

 
Katalogizační politika
 
Steinerová, Kateřina
Katalogizace školních výročních zpráv 19. století ... s. 194
[html formát]   [pdf formát]
 
Informace, recenze
 
Borovičková,  Jana; Michal Svatoš
Databáze Vědecká obec v českých zemích 1882–2000 ... s. 200
[html formát]   [pdf formát]
Babka, Lukáš
Slovanská knihovna ve své minulosti, současnosti a budoucnosti  ... s. 207
[html formát]   [pdf formát]
Šedo, Ilja
Nové formy zpřístupňování sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni ... s. 210
[html formát]   [pdf formát]
Vlasák, Rudolf
Gentlemani ještě nevymřeli – Ing. Ladislav Kofnovec, CSc., osmdesátiletý  ...  s. 211
[html formát]   [pdf formát]
Sklenák, Vilém
BERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází (recenze) ...  s. 214
[html formát]   [pdf formát]
Cejpek, Jiří
ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou : rozhlasové ekologické eseje (recenze)  ... s. 215
[html formát]  [pdf formát]
Presová, Silvie
Doporučení pro tvorbu strategie budování fondů s využitím metody Konspektu (recenze) ... s. 215
[html formát]   [pdf formát]

Pěnkavová, Petra
E-serials collection management : transitions, trends, and technicalities (recenze) ... s. 216
[html formát]   [pdf formát]

Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 107
[html formát]   [pdf formát]