Rok 1999, ročník 10, č. 3

Adolf Knoll  
Memoriae Mundi Series Bohemica - digitální zpřístupnění vzácných rukopisů  ... s. 105
[html formát]   [pdf formát]

Uhlíř, Zdeněk 
Projekt MASTER a standardizace v oblasti zpracování rukopisů  ...s. 109
[html formát]   [pdf formát]

Hejnová, Miroslava - Uhlíř, Zdeněk   
Rukopisy - problematika jejich ochrany a zpřístupnění   ...s. 113
[html formát]   [pdf formát]

Uhlíř, Zdeněk
K významu a souvislostem přípravy dat pro digitalizaci rukopisů ... s. 117
[html formát]   [pdf formát]

 
Semináře, porady, mezinárodní styky
 

Stoklasová, Bohdana
Konference o mezinárodních a národních katalogizačních pravidlech v Moskvě ... s. 130
[html formát]   [pdf formát]

Stoklasová, Bohdana
45. konference Italské knihovnické asociace (AIB) ... s. 131
[html formát]   [pdf formát]

Krčmařová, Gabriela
Sympozium Evropský katalog seriálů ... s. 131
[html formát]   [pdf formát]

Nová, Hana
INFOS ’99 ... s. 133
[html formát]   [pdf formát]

Konference INFORUM ’99 ... s. 134
[html formát]   [pdf formát]

Hemola, Hanuš
16. zasedání Komise pro služby ... s. 136
[html formát]   [pdf formát]

 
Z činnosti hudebních knihoven – IAML
 

Pešková, Jitřenka
Tematické katalogy vzácných hudebních sbírek ... s. 138
[html formát]   [pdf formát]

Petrášková, Zuzana
Hudební oddělení Bavorské státní knihovny ... s. 139
[html formát]   [pdf formát]

Horejsková, Miroslava
Otevření úseku vážné hudby hudebního oddělení Knihovny Jiřího Mahena v Kleinově paláci v Brně  ... s. 141
[html formát]   [pdf formát]

 
Informace, kronika, recenze
 

Zendulková, Danica
WinISIS - systém CDS/ISIS v prostredí Windows  ... s. 143
[html formát]   [pdf formát]

Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČRDoporučení Ústřední knihovnické rady ze dne 15. 3. 1999  ... s. 150
[html formát]   [pdf formát]

Plechšmídová, Marie
MDT v ČR  ... s. 153
[html formát]   [pdf formát]

Streit, Vincent
K vydání 3. dílu Příručky německých historických knihovních fondů v Evropě  ... s. 154
[html formát]   [pdf formát]

Brožek, Aleš
Ottova encyklopedie nové doby na CD-ROM  ... s. 156
[html formát]   [pdf formát]

 

krátké zprávy ... s. 157
[html formát]   [pdf formát]

 

Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 159
[html formát]   [pdf formát]

 

Články v zahraničních odborných časopisech ... příloha